سیمان پرتلند نوع پنج

 این نوع سیمان در مقابل حمله سولفات ها مقاومت خوبی دارد و در جاهايي كه خاك ها و یا آب های زیرزمینی مقدار زيادي سولفات دارند مناسب مي باشد و به دلیل گرمای هیدراسیون كم در بتن ريزي های حجيم و سد سازي ها مصرف مي گردد. این نوع سیمان دارای درصد آلکالی کمی می باشد (آلکالی کل در حدود 0.8 درصد) و در محیط هایی که خطر انجام واکنش مخرب سیلیس و قلیایی وجود دارد ترجیح داده می شود.

مشخصات فنی

*Chemical Analysis
-
-
Loss on Ignition
%1.30
Max = 3
SiO2
%21.69
-
Al2O3
%3.81
-
Fe2O3
%4.26
-
CaO
%63.66
-
MgO
%2.00
Max = 5
SO3
%2.10
Max = 2.3
Cl
-
-
Insoluble Residue
%0.50
Max = 0.75
Free CaO
%1.00
-
Alkalies(Na2O%+0.658 K2O%)
%0.90
-
C3S
%56.4
-
C2S
%19.7
-
C3A
%2.9
Max = 5.0
C4AF
%13.0
-
*Physical Tests
-
-
Fineness/Blaine
(cm2/g) 3100
Min = 2800
Fineness/Residue On Sieve 90µ
%1.8
-
Setting Time/Initial
Minute 150
Min = 45
Setting Time/Final
Hour 3
Max = 6
Compressive Strength/3 Days
Kg/cm2 240
Min=85
Compressive Strength/7 Days
Kg/cm2 330
Min=150
Compressive Strength/28 Days
Kg/cm2 450
Min=270
Soundness/Autoclave Expansion
%0.10
Max=0.8