موقعیت های شغلی

وضعیت:
پایان یافته
نوع:
آگهی استخدام
تاریخ شروع:
1396/3/6
تاریخ پایان:
1396/3/16
گروه صنایع سیمان کرمان در نظر دارد یک نفر همکار آقا را در قالب آزمون کتبی و مصاحبه حضوری با شرایط ذیل دعوت به همکاری نماید: مدرك تحصيلي لیسانس شیمی (محض یا کاربردی) یا فوق لیسانس شیمی محض (ترجیحا گرایش تجزیه) از دانشگاه های معتبر دولتی کارت پایان خدمت یا معافیت کفالت حداكثر 30 سال سن بومي شهر كرمان متقاضیان گرامی درخواست کتبی، نشانی و تلفن تماس خود را در فرم مخصوص که در نشانی...
وضعیت:
پایان یافته
نوع:
آگهی استخدام
تاریخ شروع:
1393/4/22
تاریخ پایان:
1393/4/30
گروه صنايع سيمان كرمان در نظر دارد دو نفر همكار آقا را در قالب آزمون و مصاحبه حضوري با شرايط ذيل دعوت به همكاري نمايد: كارشناس حسابداري يك نفر كارشناس IT   يك نفر شرايط: دارا بودن سابقه كار مفيد بالاي 3 سال كارت پايان خدمت يا معافيت كفالت مدرك از دانشگاه هاي معتبر دولتي حداكثر سن 28 سال متقاضيان گرامي درخواست كتبي، نشاني و تلفن تماس خود را در فرم مخصوص كه...
وضعیت:
پایان یافته
نوع:
آگهی استخدام
تاریخ شروع:
1392/12/13
تاریخ پایان:
1392/12/20
گروه صنايع سيمان كرمان در نظر دارد چهار نفر همكار آقا را در قالب آزمون و مصاحبه حضوري با شرايط ذيل دعوت به همكاري نمايد: كارشناس حسابداري سه نفر كارشناس انفورماتيك يك نفر شرايط: دارا بودن سابقه كار مفيد بالاي 5 سال كارت پايان خدمت يا معافيت كفالت مدرك از دانشگاه هاي معتبر دولتي حداكثر سن 30 سال متقاضيان گرامي درخواست كتبي، نشاني و تلفن تماس خود را در فرم مخصوص كه در...