مناقصه و مزایده

وضعیت:
پایان یافته
نوع:
آگهی مزایده
تاریخ شروع:
1397/5/16
تاریخ پایان:
1397/5/31
اطلاعات مزایده وسایل نقلیه شرکت بهمن بار کرمان در فهرست فایل زیر قابل دانلود میباشد. جهت مشاهده فایل ها به نرم افزار های باز کننده فایلهای PDF مانند Adobe Reader نیاز دارید. اکثر سیستم ها به صورت پیش فرض امکان باز کردن این فایل ها را دارند.
وضعیت:
پایان یافته
نوع:
آگهی مزایده
تاریخ شروع:
1393/6/24
تاریخ پایان:
1393/7/6
گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام ) در نظر دارد حدود 400 تن ضايعات آهني مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. لذا ، از متقاضيان محترم دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد و برگ شرايط شركت در مزايده به واحد تداركات در تهران يا كرمان مراجعه و در صورت تمايل به خريد ، نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و حداكثر ظرف مدت 10روز از تاريخ انتشار اگهي ضمن بازديد ( بجز روزهاي تعطيل ) از ساعت...
وضعیت:
پایان یافته
نوع:
آگهی مناقصه
تاریخ شروع:
1393/4/14
تاریخ پایان:
1393/5/04
فراخوان مناقصه عمومی انتخاب مشاور گروه صنایع سیمان کرمان ( شرکت سهامی عام ) درنظر دارد فعالیت مشاوره درزمینه : بررسي ميداني خطوط فعلي ( از معادن تا بارگيرخانه ) و امكان سنجي احداث واحد جديد توليد سيمان خاكستري و يا افزايش ظرفيت واحدهاي موجود در قالب طرح توجيهي فني و اقتصادي. را به یکی از شرکتهای مهندسین مشاور که دارای امکانات کافی  سوابق وتجارب اجرائی مرتبط وگواهی تائید صلاحیت معتبر...
وضعیت:
پایان یافته
نوع:
آگهی مناقصه
تاریخ شروع:
1392/11/23
تاریخ پایان:
1392/12/03
آگهي مناقصه عمومی گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام) در نظر دارد بیمه های چندگانه ( بیمه آتش سوزی مازاد درمان گروهی ، عمرزمانی وحوادث گروهی ، مسئولیت مدنی کارفرما ) را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد صلاحیت واگذار نماید . لذا ، ازنمایندگان شرکتهای بیمه گردعوت بعمل می آید ازتاریخ نشر آگهی به مدت 7 روز با واریز مبلغ 000ر200 ریال به حساب جاری 0106432704008 بانک ملی  جهت دریافت...
وضعیت:
پایان یافته
نوع:
آگهی مناقصه
تاریخ شروع:
1392/3/13
تاریخ پایان:
1392/3/20
آگهي مناقصه عمومی گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام ) در نظر دارد اجراي پروژه جمع آوري و تصفيه فاضلاب كارخانه را از طريق مناقصه عمومي به انجام رساند . لذا از شركتهاي واجد صلاحيت در اين زمينه دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ درج آگهي به مدت  هفت روز جهت خريد اسناد مناقصه به آدرسهاي ذيل مراجعه و يا از طريق پايگاه اينترنتي شركت به آدرس WWW.KCIG.IR  اسناد مناقصه را...
وضعیت:
پایان یافته
نوع:
آگهی مناقصه
تاریخ شروع:
1391/11/03
تاریخ پایان:
1391/11/03
آگهي مناقصه عمومی گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام) در نظر دارد بیمه های چندگانه ( بیمه آتش سوزی مازاد درمان گروهی ، عمرزمانی وحوادث گروهی ، مسئولیت مدنی کارفرما ) را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد صلاحیت واگذار نماید . لذا ، ازنمایندگان شرکتهای بیمه گردعوت بعمل می آید  ازتاریخ نشر این آگهی با دردست داشتن معرفی نامه  به مدت 7 روز با واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب جاری...