هیئت‌ مدیره

رئيس هیأت مدیره

 • آقای شمس الله محمدی
 • به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)
 • تاریخ انتصاب: 1398/09/18

 

نایب رئيس هیأت مدیره و مدیر عامل

 • آقای فریدون رحمانی
 • به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان(سهامی عام)
 • تاریخ انتصاب: 1396/06/12

 

عضو موظف هیأت مدیره

 • رضا صاحب قدم لطفی
 • به نمایندگی شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
 • تاریخ انتصاب: 1399/09/12

 

عضو غیر موظف هیأت مدیره

 • آقای محسن کلاه کج
 • به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه(سهامی عام)
 • تاریخ انتصاب: 1398/05/12

 

عضو غیر موظف هیأت مدیره

 • آقای مهدی سهرابی
 • به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
 • تاریخ انتصاب: 1399/08/02