سیمان پرتلند ويژه ( نرمي بالا يا آلكالي كم )

این سیمان با نرمی بالا (تا بلین 3800cm2/gr ) و يا درصد آلكالي كم ( زير 0/6 درصد )  بنا به درخواست مشتری توليد و عرضه مي گردد.  مقاومت اوليه آن بالاتر از انواع دیگر سیمان مي باشد به عبارتی دیگر با ریز تر شدن دانه بندی سیمان ، روند سخت شدن آن سریعتر می باشد.

سيمان نوع كم آلكالي در پروژه هاي خاص و مهم كه احتمال انجام واكنش مخرب بين قليايي سيمان و سيليس سنگدانه وجود دارد مصرف و با توجه به درخواست مشتري توليد مي گردد .در اين سيمان درصد آلكالي كل كمتر از 0.6 درصد است تا از انجام واكنش مخرب سيليس موجود در سنگدانه با آلكالي موجود در سيمان جلوگيري شود . ( پايه اين سيمان نوع پنج مي باشد. )