سیمان پرتلند نوع دو

سیمان پرتلند نوع دو

این نوع سیمان علاوه بر کاربردهای عمومی و مصرف در بتن ریزی ها ، فونداسیون ها و ... در محیط هايي كه احتمال حمله سولفات ها وجود دارد و یا محل هايي كه غلظت سولفات در آب هاي زیر زميني و یا خاك ها بالاتر از حد معمول است مناسب مي باشد. دركل در محیط هايي كه بتن در معرض حملات شيميايي از جمله سولفات و کلر به صورت همزمان قرار دارند این نوع سیمان از انواع دیگر سیمان پرتلند بهتر عمل مي كند.

مشخصات فنی

*Chemical Analysis
Component
Result
Requirements
Loss on Ignition
%1.19
Max = 3
SiO2
%21.50
Min = 20
Al2O3
%4.95
Max = 6
Fe2O3
%3.97
Max = 6
CaO
%63.52
-
MgO
%1.75
Max = 5
SO3
%2.20
Max = 3
Cl
-
-
Insoluble Residue
%0.50
Max = 0.75
Free CaO
%1.4
-
Alkalies(Na2O%+0.658 K2O%)
%1.0
-
C3S
%50.0
-
C2S
%24.0
-
C3A
%6.4
Max = 8
C4AF
%12.1
-
*Physical Tests
Component
Result
Requirements
Fineness/Blaine
(cm2/g) 3100
Min = 2800
Fineness/Residue On Sieve 90µ
%2.0
-
Setting Time/Initial
Minute 140
Min = 45
Setting Time/Final
Hour 3
Max = 6
Compressive Strength/3 Days
Kg/cm2 220
Min=100
Compressive Strength/7 Days
310
Min=175
Compressive Strength/28 Days
Kg/cm2 430
Min=315
Soundness/Autoclave Expansion
%0.06
Max=0.8
All material and intellectual rights belong to kcig. Copyright 2021 © Designed by 3dquest.ir
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت و اطلاعات منتشر شده در آن به گروه صنایع سیمان کرمان تعلق دارد. کپی رایت 1400 © طراحی شده توسط 3dquest.ir