سیمان پرتلند مقاومت بالا

این نوع سیمان دارای مقاومت فشاری بالاتر از انواع دیگر سیمان های توليدي کارخانه مي باشد و در دو كلاس 425 و 525 كه به ترتيب مقاومت فشاري 28 روزه آن از2 425kg/cm  و  2 2525kg/cm بالاترمي باشد قابل توليد است .

مشخصات فنی

$Portland Cement Type 1-425
*Chemical Analysis
Loss on Ignition
%1.60
Max=3
SiO2
%21.60
-
Al2O3
%5.00
-
Fe2O3
%3.57
-
CaO
%64.05
-
MgO
%2.00
Max = 5
SO3
%2.10
Max =3
Cl
%0.02
-
Insoluble Residue
%0.60
Max = 0.75
Free CaO
%1.50
-
Alkalies(Na2O%+0.658 K2O%)
%1.0
-
C3S
%51.9
-
C2S
%22.8
-
C3A
%7.2
-
C4AF
%10.9
-
*Physical Tests
Fineness/Blaine
(cm2/g)3260
Min = 2800
Fineness/Residue On Sieve 90µ
%1.2
-
Setting Time/Initial
Minute140
Min = 45
Setting Time/Final
Hour 3
Max = 6
Compressive Strength/2 Days
Kg/cm2 180
Min=100