ثبت شکایات

جهت ارسال ثبت شکایات خود جهت پیگیری فرم زیر را تکمیل نمائید. به علاوه میتوانید از طریق شماره تلفن 32120996-034 داخلی 4 نسبت به اعلام شکایات خود اقدام نمائید.