امکان انجام‌ جدیدترین آزمایشات وتستهای بتن در مرکز تحقیقات بتن سیمان کرمان فراهم شد

امکان انجام‌ جدیدترین آزمایشات وتستهای بتن در مرکز تحقیقات بتن سیمان کرمان فراهم شد

درحاشیه افتتاح مرکز تحقیقات بتن سیمان کرمان آقای مهندس فرازمند مدیر آزمایشگاه وکنترل کیفی سیمان کرمان درخصوص توانمندی فنی وعلمی این مرکز ضمن تقدیر از حمایت‌های مجموعه مدیریتی سیمان کرمان در حمایت وپشتیبانی از فعالیت‌های علمی، پژوهشی وکیفیت محور، راه اندازی مرکز تحقیقات بتن سیمان کرمان را نمونه بارز این نگرش مدیریتی در سیمان کرمان دانست.  این مرکز مجهز به تجهیزات ودانش فنی روز دنیاست و امیداست بتواند کمک‌های قابل توجهی به صنعت تولید، توزیع وبکارگیری بتن بعنوان اصلی ترین مصالح موردنیاز ساخت وساز کند.

خلاصه ای از تستها واقدامات قابل انجام در مرکز تحقیقات بتن سیمان کرمان عبارتند از:

 • آزمون های سنگدانه
 • آزمونهای ذوب وانجماد
 • آزمایش تعیین مقاومت فشاری
 • آزمون مقاومت ویژه الکتریکی (ESRT)
 • آزمون تعیین نفوذ یون کلر (RCPT)
 • آزمون تعیین مهاجرت یون کلر (RCMT)
 • آزمون تعیین عمق نفوذ آب تحت فشار (DWPT)
 • آزمون های تعیین خواص رئولوژی بتن های خود تراکم (SCC)
 • آزمون حلقه J بتن خود تراکم
 • آزمون جعبه L
 • آزمون قیف V شکل بتن خود تراکم
 • راه اندازی آزمایش ذوب و انجماد و مطالعات پتروگرافی بتن
 • طراحی، ساخت وانجام آزمون های بتن های سبک
 • طراحی، ساخت و انجام آزمون های انواع بتن های متخلخل (اسفنجی) سبک و سنگین
 • طراحی و ساخت انواع بتن های ضد آب
 • طراحی، ساخت و انجام آزمون های بتن های رنگی
All material and intellectual rights belong to kcig. Copyright 2021 © Designed by 3dquest.ir
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت و اطلاعات منتشر شده در آن به گروه صنایع سیمان کرمان تعلق دارد. کپی رایت 1400 © طراحی شده توسط 3dquest.ir