مناقصه عمومی بیمه

وضعیت: 
پایان یافته
تاریخ شروع: 
1391/11/03
تاریخ پایان: 
1391/11/03

آگهي مناقصه عمومی

گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام) در نظر دارد بیمه های چندگانه ( بیمه آتش سوزی مازاد درمان گروهی ، عمرزمانی وحوادث گروهی ، مسئولیت مدنی کارفرما ) را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد صلاحیت واگذار نماید . لذا ، ازنمایندگان شرکتهای بیمه گردعوت بعمل می آید  ازتاریخ نشر این آگهی با دردست داشتن معرفی نامه  به مدت 7 روز با واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب جاری 0106432704008 بانک ملی  جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی ذیل مراجعه فرمایند .

  • هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه است .
  • شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است .

کرمان- کیلومتر 17 اتوبان باغین - کارخانه سیمان کرمان - امور قراردادها - تلفن : 8-32910250 ( 034 )

تهران - بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی - شماره 3 - گروه صنايع سيمان کرمان (شركت سهامي عام) - تلفن : 4-88879421 ( 021 )

نوع: 
آگهی مناقصه
فایلهای مرتبط: