کنترل کیفیت سیمان

بازدید مدیرکل استاندارد وتحقیقات صنعتی کرمان از سیمان کرمان

استاندارد,کنترل کیفیت سیمان
استاندارد,کنترل کیفیت سیمان

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمان در رأس هیأتی متشکل از معاونین وکارشناسان این اداره کل از سیمان کرمان بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان کرمان، این بازدید از بخش‌هایی همچون معدن، موادخام، کوره، آسیاب سیمان وبارگیرخانه و بطور ویژه از واحد آزمایشگاه وکنترل کیفی انجام شده وبعداز آن جلسه ای باحضور ایشان ومدیران سیمان کرمان در محل سالن کنفرانس این کارخانه برگزارشد.

فارسی
اشتراک در RSS - کنترل کیفیت سیمان