خیریه

حضور چشمگیر پرسنل سیمان کرمان جهت اهداخون

فارسی

طی دو روز متوالی پرسنل سیمان کرمان طبق روال گذشته در محل درمانگاه فوریت‌های پزشکی این کارخانه حضور بهم رسانده وبا اهدا خون خود توسط تیم سیار خون گیری سازمان انتقال خون در این امر خدا پسندانه مشارکت نمودند.

روابط عمومی سیمان کرمان

اشتراک در RSS - خیریه