همکاری سیمان کرمان با دانشگاهها ومراکز علمی تحقیقاتی

از سیمان کرمان بخاطر همکاری وتعامل سازنده با دانشگاهها ومراکزعلمی تحقیقاتی تقدیرشد.

به گزارش سیمان خبر و به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان کرمان، بپاس مساعدت وهمراهی این شرکت از پروژه های تحقیقاتی درمراکز آموزشی خصوصا دانشگاهها ، توسط ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی وعلوم پیشرفته کرمان از اقای مهندس رحمانی مدیرعامل سیمان کرمان تقدیر به عمل آمد.

درحاشیه این مراسم که بمناسبت هفته پژوهش برگزارشده بود مدیرعامل سیمان کرمان عنوان داشت تعامل سازنده صنعت و دانشگاه راهگشای عمده مسایل مهم کشوراست. کاهش بیکاری وافزایش اشتغال، تربیت نیروی تحصیل کرده باتوان عملی،دست یابی به دانش وعلوم جدید و فناوریهای کاربردی، پیشرفت وخودکفایی کشور همه حاصل همکاری و هم افزایی صنعت و دانشگاه است که باید مدیران این دو بخش شرایط این تعامل سازنده را فراهم سازند.

افزودن دیدگاه جدید