مناقصه عمومي بيمه

وضعیت: 
پایان یافته
تاریخ شروع: 
1392/11/23
تاریخ پایان: 
1392/12/03

آگهي مناقصه عمومی

گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام) در نظر دارد بیمه های چندگانه ( بیمه آتش سوزی مازاد درمان گروهی ، عمرزمانی وحوادث گروهی ، مسئولیت مدنی کارفرما ) را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد صلاحیت واگذار نماید . لذا ، ازنمایندگان شرکتهای بیمه گردعوت بعمل می آید ازتاریخ نشر آگهی به مدت 7 روز با واریز مبلغ 000ر200 ریال به حساب جاری 0106432704008 بانک ملی  جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی ذیل مراجعه فرمایند .

  • هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه است .
  • شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است .
  • اسناد مناقصه ازطریق پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس : WWW.Kcig.ir قابل دریافت میباشد .

 

کرمان  - کیلومتر 17 اتوبان باغین – کارخانه سیمان کرمان – واحد تامین وتدارکات تلفن:   32910499 ( 034 )

تهران – بلوار آفریقا – کوچه فرزان شرقی – شماره 3  تلفن : 4- 88879421 ( 021 )

نوع: 
آگهی مناقصه
فایلهای مرتبط: