مدیر کنترل کیفی وآزمایشگاه سیمان کرمان در جایگاه برتر کشوری قرار گرفت.

از مدیر کنترل کیفیت وآزمایشگاه سیمان کرمان تقدیر شد

به گزارش  روابط عمومی سیمان کرمان، از سوی سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی کشور بپاس اقدامات پژوهشی واجرایی حوزه کیفیت واستاندارد، بویژه تحقیق، پژوهش واقدامات میدانی در زمینه پروژه های سیمان های ویژه؛ سیمان سفید، سیمان های چاه نفت خشکی و فراساحل، آنالیز میکروسکپی و تحقیقات بتن از زمینه های فعالیت واحد کنترل کیفی سیمان کرمان، مهندس رضافرازمند مدیر کنترل کیفی وآزمایشگاه سیمان کرمان بعنوان مدیر نمونه کشوری انتخاب گردید .

شایان ذکر است طی مراسمی با حضور مسولین کشوری در محل سالن اجلاس صدا وسیما با اهدا تندیس ولوح تقدیر از این مدیرنمونه سیمان کرمان تجلیل شد.

مدیر کنترل کیفی وآزمایشگاه سیمان کرمان در جایگاه برتر کشوری قرار گرفت.

افزودن دیدگاه جدید