راه اندازی آزمایشگاه بتن شرکت سیمان کرمان در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی

تعامل علمی و فنی سیمان کرمان با مصرف کنندگان محصولات تولیدی این شرکت با راه اندازی آزمایشگاه بتن این کارخانه توسعه یافت

به گزارش سیمان خبر از روابط عمومی شرکت سیمان کرمان، این کارخانه پس از اخذ گواهینامه صلاحیت آزمایشگاه همکار و به منظور ایجاد تعامل هرچه بیشتر با مشتریان خود بخصوص شرکت های تولید کننده بتن آماده، باحضور مدیریت عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و مدیران عامل شرکتهای تابعه، اقدام به راه اندازی “آزمایشگاه بتن” در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی خود نموده است.

سیمان کرمان با این کار سعی دارد ضمن نزدیک کردن دیدگاه های کارشناسان صنعت سیمان به دیدگاه های کارشناسان شرکت های تولید بتن آماده، دغدغه های آنها را نیز مد نظر قرار داده و با دریافت بازخورد تاثیر سیمان بر کیفیت بتن ، گام موثری را در جهت بهبود کیفیت بتن و محصولات سیمانی بردارد.

در این راستا واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی سیمان کرمان در حال انجام پروژهای مشترک بین این کارخانه و شرکت های تولید کننده بتن آماده است تا در آینده نزدیک بتواند ضمن برقراری یک ارتباط علمی و فنی دقیق با کارشناسان این شرکت ها، دانش فنی کارشناسان خود را نیز در زمینه تکنولوژی بتن افزایش دهد.

بی شک برقراری تعامل سازنده بین واحد های تولیدکننده سیمان و شرکت های تولید کننده بتن آماده منجر به ارتقاء کیفیت بتن و نهایتا رضایت بیشتر مصرف کنندگان بتن خواهد شد.

دانش فنی مدیران وکارشناسان واحد آزمایشگاه وکنترل کیفی سیمان کرمان درکنار تجربه ای که طی نیم قرن جمع آوری شده است منجربه ایجاد جایگاهی مناسب و قابل توجه برای این واحد در مجامع و محافل علمی بین المللی وداخلی صنعت سیمان شده است.

راه اندازی آزمایشگاه بتن شرکت سیمان کرمان در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی
راه اندازی آزمایشگاه بتن شرکت سیمان کرمان در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی
راه اندازی آزمایشگاه بتن شرکت سیمان کرمان در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی
راه اندازی آزمایشگاه بتن شرکت سیمان کرمان در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی

افزودن دیدگاه جدید