تمدید استانداردهای بین المللی سیمان کرمان

ممیزی سالیانه مراقبتی داخلی سیمان کرمان در استانداردهای بین المللی این شرکت برگزارشد.

به گزارش سیمان خبر از روابط عمومی شرکت سیمان کرمان، طی این ممیزی که توسط نمایندگان شرکت TUV NORD کشورآلمان صورت گرفت سیمان کرمان توانست بدون مغایرت وبا حداقل انحراف معیار در استانداردهای جهانی

  • ISO9001
  • ISO14001
  • OHSAS180001
  • ISO10002
  • ISO50001

گواهینامه های مربوطه را برای یکسال آتی تمدید نماید.

افزودن دیدگاه جدید