تقدیر از سیمان کرمان به عنوان چهره نامی صنعت واقتصاد کشور

از سیمان کرمان بعنوان چهره نامی صنعت واقتصاد کشور با اهدا تندیس تقدیر شد.
به گزارش  روابط عمومی سیمان کرمان، دومین همایش تجلیل ازچهره های نامی صنعت واقتصاد کشور، موثر در رونق تولید بامحوریت مسئولیت پذیری اجتماعی هفته گذشته با حمایت و ارزیابی توسط وزارت های صنعت معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی وگردشگری، دانشگاه های علمی کاربردی و واحد تحقیقات دانشگاه آزاد ، در محل مرکز همایشهای صداوسیما برگزارشد.

دراین همایش که بامحوریت مسئولیت پذیری اجتماعی برگزار شد، ازجمله شاخصه های مهم انتخاب وگزینش، میزان تاثیر مدیران بر رونق تولید بود.

مهندس رحمانی مدیر عامل گروه صنایع سیمان کرمان درخصوص کسب این افتخار اظهار داشت : این عنوان وافتخار متعلق به خانواده بزرگ گروه سیمان کرمان خصوصا پرسنل متعهد ومتخصص آن بوده و کسب افتخارات متعدد ودستاوردهای مثال زدنی اخیر صرفا با همدلی، تعهد، تخصص، وجدان کاری وکار علمی تمام ارکان شرکت میسر شده است.

وی نکات بارز کسب این عنوان را سهم عمده وبسیار مهم سیمان کرمان در رونق تولید خصوصا خودکفایی کشور در ورود سیمان های خاص وحفاری چاه نفت خشکی و دریا. تولید سیمان های موثر در تولید بتنهای فوق سبک و ویژه. خودکفایی منطقه واستان در سیمان سفید وده ها دستاورد دیگر دانست.

مدیر عامل گروه صنایع سیمان کرمان افزود: همچنان برآنیم تا علاوه بر ایفای رسالت ونقش خود در وادی تولید واقتصاد، در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی همچون فرهنگ سازی توسعه صنعت با رعایت حفاظت از محیط زیست، و توسعه آموزش وانتقال مبانی ناب در ارتقا سطح آگاهی وفرهنگ جامعه قدم برداریم.

تقدیر از سیمان کرمان به عنوان چهره نامی صنعت واقتصاد کشور
تقدیر از سیمان کرمان به عنوان چهره نامی صنعت واقتصاد کشور
تقدیر از سیمان کرمان به عنوان چهره نامی صنعت واقتصاد کشور

افزودن دیدگاه جدید