تجلیل از سیمان کرمان به عنوان واحد نمونه ارزش آفرین صنعتی و اقتصادی

گروه سیمان کرمان مفتخر به دریافت “نشان عالی ارزش آفرینی ملی” و “نشان لیاقت و کارآفرینی مدیریت” شد

به گزارش سیمان خبر به نقل از روابط عمومی سیمان کرمان ، این شرکت به عنوان “واحد نمونه و ارزش آفرین صنعتی و اقتصادی” موفق به کسب نشان ملی ارزش آفرینی ملی ونشان لیاقت مدیریت وکار آفرینی وزارت صنعت، معدن وتجارت شد.

در کنگره ای که به همین منظور برگزار شد، با اهدا لوح تقدیر و تندیس توسط معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری وزارت صمت بپاس نقش پویا و اثربخش سیمان کرمان بعنوان یک برند خوشنام ومؤثر بر سودآوری وارزش آفرینی صنعتی، اقتصادی وکارآفرینی از این شرکت تقدیر شد.

روابط عمومی سیمان کرمان فعالیت های آموزشی، پژوهش و فناورمحورانه صورت گرفته در این مجموعه بویژه طی سال اخیر ، که به پشتوانه تلاش خستگی ناپذیر همه همکاران صورت گرفته را از دلایل عمده نیل به موفقیت های روزافزون این مجموعه تولیدی دانست.

افزودن دیدگاه جدید