برگزاری جلسه مدیران عامل شرکتهای تابعه سیدکو به میزبانی سیمان کرمان

شرکت سیمان کرمان در جلسه ای به منظور بررسی اقتصاد و بازار صنعت سیمان و عملکرد آذرماه و سالیانه شرکت های تابعه سیدکو میزبان مدیران عامل بود. به گزارش سیمان خبر از روابط عمومی گروه صنایع سیمان کرمان، جلسه مدیران عامل شرکتهای تابعه سیدکو با حضور مدیرعامل شرکت توسعه صنایع سیمان آقای مهندس داداش ، معاونین و مشاورین ایشان؛ و با حضور مدیران عامل شرکتهای سیمان شمال، ساروج کنگان، شمال ، مازندران و کرمان برگزار شد و پیرامون اقتصاد و بازار صنعت سیمان و عملکرد آذرماه و سالیانه این شرکتها بحث و گفتگو شده و استراتژی سال مالی آینده این شرکتها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین جلسه مشترک مدیران سیدکو ، و مدیران شرکتهای تابعه با مدیران و روسای واحدهای مختلف سیمان کرمان برگزار و عملکرد سال مالی گذشته این واحدها به سمع و نظر میهمانان گروه سیمان کرمان رسید. بازدید از قسمتهای مختلف خط تولید و ازجمله معادن، آزمایشگاهها، انبار و کنترل مرکزی از دیگر برنامه های صورت گرفته در جریان بازدید دوروزه مدیران سیدکو از سیمان کرمان بوده است.

برگزاری جلسه مدیران عامل شرکتهای تابعه سیدکو به میزبانی سیمان کرمان

افزودن دیدگاه جدید