بازدید مدیرکل تعاون، کار، و رفاه اجتماعی استان از گروه سیمان کرمان

مدیرکل تعاون، کار، و رفاه اجتماعی استان کرمان و هیات همراه از پروژه ارتقا و بهینه سازی آسیاب سیمان یک گروه سیمان کرمان بازدید به عمل آوردند

به گزارش سیمان خبر به نقل از روابط عمومی سیمان کرمان مدیرکل اداره تعاون کارورفاه اجتماعی در راس هیأتی متشکل از رئیس اداره شهرستان ومعاونین اداره کل از سیمان کرمان بازدید بعمل آورد.

مهندس فریدون رحمانی مدیر عامل گروه صنایع سیمان کرمان در ابتدای این نشست ضمن تبریک ایام مبارک هفته وحدت به تشریح عملکرد این مجموعه در حوزه های تولیدی وستادی گزارشی از مسائل پرسنلی، بازنشستگی، ایجاد اشتغال وساماندهی پرسنل، ایمنی، حفاظت فردی وبهداشت محیط کار، مسؤلیت اجتماعی وفعالیتهای فرهنگی سیمان کرمان پرداخته واز پرسنل سیمان کرمان بعنوان بزرگترین سرمایه این شرکت یاد کرد.

سپس مهندس آرمات مدیر پروژه بهینه سازی آسیاب سیمان سفید گزارشی از آخرین وضعیت پروژه و دلایل انجام آن؛ سرمایه گذاری و سایر شاخص های مربوطه ارائه نمود.

طی این بازدید آقای مهندس اسماعیلی مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان کرمان از سیمان کرمان بعنوان پیشکسوت صنعت استان یاد نمود وعنوان کرد یکی از کم چالش ترین صنایع در استان پهناور کرمان در حوزه مسائل کارگری، سیمان کرمان است.

ایشان اقدامات اخیر صورت گرفته که گویای تزریق افکار نو و جدید در سیمان کرمان است  از جمله تبدیل محصول خط شماره یک به سیمان سفید، ساماندهی نیروهای شرکتی، سطح مناسب ومطلوب خدمات رفاهی واجتماعی تخصیص داده شده به پرسنل را مناسب ارزیابی وعنوان داشت: مجموعه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان ضلع سوم مثلث کارفرما، کارگر، دولت درجهت صیانت از نیروی کار و تسهیل تداوم کار آمادگی هرگونه همکاری وهمراهی با مجموعه سیمان کرمان را دارد.

تاکید بر مسایل ایمنی محیط کار و فعالیت های اجتماعی از دیگر موارد مورد اشاره مدیر کل کار استان بود.

پرسش وپاسخ مدیران کارخانه، امور اداری، حراست، و روسای شورای اسلامی کار، ایمنی، و فرمانده پایگاه بسیج کارخانه با مدیران اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی بخش دیگر این مراسم بود.

این نشست با بازدید از محل پروژه بهینه سازی و ارتقای آسیاب سیمان خط یک و چگونگی پیشرفت آن پایان یافت.

افزودن دیدگاه جدید