اعضاء هیئت‌ مدیره

آقای شمس الله محمدی (رئيس هیأت مدیر) _به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)
آقای فریدون رحمانی(نایب رئيس هیأت مدیر) _به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان(سهامی عام)
آقای محسن کلاه کج (عضو هیأت مدیر) به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه(سهامی عام)
آقای داوود خانی اجاقکندی (عضو موظف هیأت مدیره) به نمایندگی شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
آقای مهدی سهرابی(عضو هیأت مدیره) به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
آقای فریدون رحمانی(مدیر عامل)