اجراي پروژه شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب كارخانه سيمان كرمان

وضعیت: 
پایان یافته
تاریخ شروع: 
1392/3/13
تاریخ پایان: 
1392/3/20

آگهي مناقصه عمومی

گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام ) در نظر دارد اجراي پروژه جمع آوري و تصفيه فاضلاب كارخانه را از طريق مناقصه عمومي به انجام رساند . لذا از شركتهاي واجد صلاحيت در اين زمينه دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ درج آگهي به مدت  هفت روز جهت خريد اسناد مناقصه به آدرسهاي ذيل مراجعه و يا از طريق پايگاه اينترنتي شركت به آدرس WWW.KCIG.IR  اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

كرمان - كيلومتر 17 اتوبان باغين -كارخانه سيمان كرمان - واحد سفارشات - تلفن  32910265 - 034

تهران - بلوار آفريقا -كوچه فرزان شرقي - شماره 3 - تلفن  4- 88879421 -021 

نوع: 
آگهی مناقصه
فایلهای مرتبط: