آگهي مزايده ضايعات آهني

وضعیت: 
پایان یافته
تاریخ شروع: 
1393/6/24
تاریخ پایان: 
1393/7/6

گروه صنايع سيمان كرمان (شركت سهامي عام ) در نظر دارد حدود 400 تن ضايعات آهني مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. لذا ، از متقاضيان محترم دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد و برگ شرايط شركت در مزايده به واحد تداركات در تهران يا كرمان مراجعه و در صورت تمايل به خريد ، نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و حداكثر ظرف مدت 10روز از تاريخ انتشار اگهي ضمن بازديد ( بجز روزهاي تعطيل ) از ساعت 8:30 الي 14 نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نمايند.

نشانی اینترنتی www.kcig.ir

آدرس كارخانه : كرمان – كيلومتر 17جاده تهران – گروه صنايع سيمان كرمان – مديريت سفارشات  تلفن : 6-3401501-0341

آدرس دفتر تهران: بلوار آفريقا- بين ظفر و ميرداماد – كوچه فرزان شرقي- شماره 3    تلفن : 4-88879421-021

گروه صنايع سيمان كرمان ( شركت سهامي عام )

 

نوع: 
آگهی مزایده
فایلهای مرتبط: